Τρέχουσα τοποθεσία και θέση της Stena Lagan

Πού είναι η τρέχουσα θέση της Stena Lagan αυτήν τη στιγμή;
Δείτε την τρέχουσα τοποθεσία του Stena Lagan. Η θέση του Stena Lagan μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια από τους χάρτες του VesselFinder και της MarineTraffic. Έτσι, είστε πάντα καλά ενημερωμένοι, πού βρίσκεται το αγαπημένο σας πλοίο.

Αναθεώρηση και προδιαγραφές Stena Lagan

Κράτος σημαίας Ηνωμένο Βασίλειο
Ετος κατασκευής 2005
Οικοδόμος Cantiere Navale Visentini
Μήκος 177 μ
Δέσμη 26 μ
Ολική χωρητικότητα 26500 gt
Επιβάτες 980
Ταχύτητα 24 kn
Αυτοκίνητα 85
Ιδιοκτήτης Stena Line

Στόλος της Stena Line
Βίντεο Stena Lagan