Πλοία τοποθεσίας στόλου Saga Cruises, αριθμοί IMO, MMSI, κάμερες Web

Πού είναι η τρέχουσα θέση του Saga Cruises Fleet;

Πλοίο ΙΜΟ MMSI
Spirit of Adventure 9818084
Spirit of Discovery 9802683 232021171
Saga Sapphire 7822457 256208000
Saga Pearl II 8000214 256878000