Πλοία τοποθεσίας στόλου Viking Ocean Cruises, αριθμοί IMO, MMSI, κάμερες Web

Πού είναι η τρέχουσα θέση του στόλου Viking Ocean Cruises;

Πλοίο ΙΜΟ MMSI
Viking Jupiter 9796262 257058920
Viking Orion 9796250 257034130
Viking Sky 9796250 257034130
Viking Sun 9725433 257179000
Viking Sea 9725421 258215000
Viking Star 9650418 257903000
Viking Mississippi 2022 νέο πλοίο
Viking Polaris 2021 νέο πλοίο
Viking Octantis 2021 νέο πλοίο
Viking Tellus 2021 νέο πλοίο
Viking Venus 2021 νέο πλοίο