Πλοία τοποθεσίας στόλου Viking Ocean Cruises, αριθμοί IMO, MMSI, κάμερες Web

Πού είναι η τρέχουσα θέση του στόλου Viking Ocean Cruises;

Πλοίο ΙΜΟ MMSI
Viking Jupiter 9796262 257058920
Viking Orion 9796250 257034130
Viking Sky 9796250 257034130
Viking Sun 9725433 257179000
Viking Sea 9725421 258215000
Viking Star 9650418 257903000
Viking Mississippi 368261120
Viking Polaris 9863209 259144000
Viking Octantis 9863194 259070000
Viking Venus 9833175 257552000