Τρέχουσα τοποθεσία και θέση της Stena Flavia

Πού είναι η τρέχουσα θέση της Stena Flavia αυτήν τη στιγμή;
Δείτε την τρέχουσα τοποθεσία Stena Flavia. Η θέση του Stena Flavia μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια από τους χάρτες του VesselFinder και της MarineTraffic. Έτσι, είστε πάντα καλά ενημερωμένοι, πού βρίσκεται το αγαπημένο σας πλοίο.

Αναθεώρηση και προδιαγραφές Stena Flavia

Κράτος σημαίας Δανία
Ετος κατασκευής 2008  
Οικοδόμος Cantiere Navale Visentini 
Μήκος 186 μ
Δέσμη 26 μ
Ολική χωρητικότητα 26904 gt
Επιβάτες 830
Καταστρώματα
11
Ταχύτητα 24 kn
Αυτοκίνητα 200
Ιδιοκτήτης Stena Line

Στόλος της Stena Line
Stena Flavia Βίντεο