Τρέχουσα τοποθεσία και θέση της Stena Mersey

Πού είναι η τρέχουσα θέση της Stena Mersey αυτήν τη στιγμή;
Δείτε την τρέχουσα τοποθεσία του Stena Mersey. Η θέση του Stena Mersey μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια από τους χάρτες του VesselFinder και MarineTraffic. Έτσι, είστε πάντα καλά ενημερωμένοι, πού βρίσκεται το αγαπημένο σας πλοίο.

Αναθεώρηση και προδιαγραφές Stena Mersey

Κράτος σημαίας Ηνωμένο Βασίλειο
Ετος κατασκευής 2005  
Οικοδόμος Cantiere Navale Visentini 
Μήκος 177 μ
Δέσμη 26 μ
Ολική χωρητικότητα 26500 gt
Επιβάτες 980
Ταχύτητα 24 kn
Αυτοκίνητα 85
Ιδιοκτήτης Stena Line

Στόλος της Stena Line
Stena Mersey βίντεο