Τρέχουσα τοποθεσία και θέση της Crystal Ravel

Πού είναι η τρέχουσα θέση του Crystal Ravel;Δείτε την τρέχουσα τοποθεσία του Crystal Ravel. Η θέση του Crystal Ravel μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια από τους χάρτες του VesselFinder και της MarineTraffic. Έτσι, είστε πάντα καλά ενημερωμένοι, πού βρίσκεται το αγαπημένο σας πλοίο.

Κριτική και προδιαγραφές Crystal Ravel

Κράτος σημαίας Γερμανία
Ετος κατασκευής 2017
Οικοδόμος MV Werften
Μήκος 135 Μ
Δέσμη 12 Μ
Ολική χωρητικότητα 5000 gt
Επιβάτες 169
Πλήρωμα 85
Καταστρώματα  4
Ταχύτητα 12 kn
Προώθηση Ντίζελ - ηλεκτρικό
Γραμμή κρουαζιέρας Crystal Cruises

Crystal Ravel

Ο στόλος της Crystal Cruises