Τρέχουσα τοποθεσία και θέση της Crystal Esprit

Πού είναι η τρέχουσα θέση του Crystal Esprit;

Δείτε την τρέχουσα τοποθεσία του Crystal Esprit. Η θέση του Crystal Esprit μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια από τους χάρτες του VesselFinder και της MarineTraffic. Έτσι, είστε πάντα καλά ενημερωμένοι, πού βρίσκεται το αγαπημένο σας πλοίο.

Κριτική και προδιαγραφές Crystal Esprit

Κράτος σημαίας Παναμάς
Ετος κατασκευής 1991
Οικοδόμος Flender-Werft AG
Μήκος 85 Μ
Δέσμη 14 Μ
Ολική χωρητικότητα 3341 gt
Επιβάτες 71
Πλήρωμα 91
Καταστρώματα  5
Ταχύτητα 16 kn
Λιμένας μητρώου Παναμάς
Προώθηση Ντίζελ - ηλεκτρικό
Γραμμή κρουαζιέρας Crystal Cruises

Crystal Esprit

Ο στόλος της Crystal Cruises
Βίντεο Crystal Esprit