Τρέχουσα τοποθεσία και θέση της Crystal Endeavour

Πού βρίσκεται η τρέχουσα θέση του Crystal Endeavour;Δείτε την τρέχουσα τοποθεσία του Crystal Endeavour. Η θέση του Crystal Endeavour μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια από τους χάρτες του VesselFinder και της MarineTraffic. Έτσι είστε πάντα καλά ενημερωμένοι, πού βρίσκεται το αγαπημένο σας πλοίο.

Κριτική και προδιαγραφές Crystal Endeavour

Ετος κατασκευής 2019
Οικοδόμος Lloyd Werft MV Werften
Μήκος 183 Μ
Τάξη Mega Yacht
Ολική χωρητικότητα 25000 gt
Επιβάτες 200
Πλήρωμα 200
Καταστρώματα  8
Καμπίνες 100
Γραμμή κρουαζιέρας Crystal Cruises

Crystal Endeavour

Ο στόλος της Crystal Cruises
Βίντεο Crystal Endeavour