Τρέχουσα τοποθεσία και θέση της Crystal Debussy

Πού είναι η τρέχουσα θέση του Crystal Debussy;Δείτε την τρέχουσα τοποθεσία του Crystal Debussy. Η θέση του Crystal Debussy μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια από τους χάρτες του VesselFinder και της MarineTraffic. Έτσι, είστε πάντα καλά ενημερωμένοι, πού βρίσκεται το αγαπημένο σας πλοίο.

Κριτική και προδιαγραφές Crystal Debussy

Κράτος σημαίας Γερμανία
Ετος κατασκευής 2017
Οικοδόμος MV Werften
Μήκος 135 Μ
Δέσμη 12 Μ
Ολική χωρητικότητα 5000 gt
Επιβάτες 169
Πλήρωμα 85
Καταστρώματα  4
Ταχύτητα 12 kn
Προώθηση Ντίζελ - ηλεκτρικό
Γραμμή κρουαζιέρας Crystal Cruises

Crystal Debussy

Ο στόλος της Crystal Cruises
Crystal Debussy βίντεο