Τρέχουσα τοποθεσία και position of MS Fridtjof Nansen

Where is the current position of MS Fridtjof Nansen presently?

View MS Fridtjof Nansen current location.The position of MS Fridtjof Nansen can be accurately determined by the maps of VesselFinder and MarineTraffic. So you are always well informed, where your favorite ship is currently.

MS Fridtjof Nansen Review and Specifications

Κράτος σημαίας Ερχομαι συντομα
Ετος κατασκευής 2020
Οικοδόμος Ναυπηγείο Montex, ναυπηγείο Kleven
Μήκος 140 μ
Δέσμη 24 μ
Ολική χωρητικότητα Ερχομαι συντομα
Επιβάτες 600
Πλήρωμα 150
Καταστρώματα  9
Ταχύτητα 13 kn
Λιμένας μητρώου Ερχομαι συντομα
Προώθηση Ερχομαι συντομα
Ιδιοκτήτης Hurtigruten

MS Fridtjof Nansen

Στόλος Hurtigruten