Hopp til innholdet

Ansvarsfraskrivelse

ship-tracker.org-nettstedet ("nettstedet") er en nettbasert informasjonstjeneste. "Ship-tracker.org ", med forbehold om at du overholder vilkårene og betingelsene nedenfor. VENNLIGST LES DETTE DOKUMENTET NØYE FØR DU GÅR TIL ELLER BRUKER NETTSTEDET. VED Å GÅ TIL ELLER BRUKE NETTSTEDET GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE OG BETINGELSENE ANGITT NEDENFOR. HVIS DU IKKE ØNSKER Å VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, KAN DU IKKE FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE NETTSTEDET. Ship-tracker.org KAN ENDRE DENNE AVTALEN NÅR SOM HELST, OG SLIKE ENDRINGER SKAL VÆRE EFFEKTIV Umiddelbart VED PUBLERING AV DEN ENDREDE AVTALEN PÅ NETTSTEDET. DU GODTAR Å GJENNOMFØRE AVTALEN REGELMESSIG FOR Å VÆRE OPPMERKSOM PÅ SLIKE ENDRINGER, OG DIN FORTSETTE TILGANG ELLER BRUK AV NETTSTEDET SKAL ANSES DIN SLUTTE GODKJENNING AV DEN ENDREDE AVTALEN.

1. Opphavsrett, lisenser og idéinnsendinger.

Hele innholdet på nettstedet er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett og varemerke. Eieren av opphavsretten og varemerkene er Ship-tracker.org , dets tilknyttede selskaper eller andre tredjeparts lisensgivere. DU MÅ IKKE ENDRE, KOPIERE, REPRODUSERE, REPUBLISERE, LASTE OP, PLASTE, SENDE, ELLER DISTRIBUERE, PÅ NOEN MÅTE, MATERIALET PÅ NETTSTEDET, INKLUDERT TEKST, GRAFIKK, KODE OG/ELLER PROGRAMVARE. Du kan skrive ut og laste ned deler av materiale fra de forskjellige områdene på nettstedet utelukkende for din egen ikke-kommersielle bruk, forutsatt at du godtar å ikke endre eller slette merknader om opphavsrett eller eiendomsrett fra materialet. Du samtykker i å gi Ship-tracker.org en ikke-eksklusiv, royaltyfri, verdensomspennende, evigvarende lisens, med rett til underlisens, til å reprodusere, distribuere, overføre, lage avledede verk av, offentlig vise og offentlig fremføre alle materiale og annen informasjon (inkludert, uten begrensning, ideer som finnes deri for nye eller forbedrede produkter og tjenester) du sender til alle offentlige områder på nettstedet (som oppslagstavler, fora og nyhetsgrupper) eller via e-post til Ship-tracker. org på alle måter og i alle medier som nå er kjent eller senere utviklet. Du gir også Ship-tracker.org rett til å bruke navnet ditt i forbindelse med innsendt materiale og annen informasjon samt i forbindelse med all reklame, markedsføring og reklamemateriell relatert til dette. Du samtykker i at du ikke skal ha noen klagerett mot Ship-tracker.org for påståtte eller faktiske brudd eller misbruk av noen eiendomsrett i din kommunikasjon til Ship-tracker.org. VAREMERKER.Publikasjoner, produkter, innhold eller tjenester referert til her eller på nettstedet er de eksklusive varemerkene eller tjenestemerkene til Ship-tracker.org. Andre produkt- og firmanavn nevnt på nettstedet kan være varemerker for deres respektive eiere.

2. Bruk av nettstedet.

Du forstår at, bortsett fra informasjon, produkter eller tjenester som tydelig er identifisert som levert av Ship-tracker.org, ikke driver, kontrollerer eller støtter noen informasjon, produkter eller tjenester på Internett på noen måte. Med unntak av Ship-tracker.org-identifisert informasjon, produkter eller tjenester, tilbys all informasjon, produkter og tjenester som tilbys gjennom nettstedet eller på Internett generelt av tredjeparter, som ikke er tilknyttet Ship-tracker.org. Du forstår også at Ship-tracker.org ikke kan og ikke garanterer eller garanterer at filer som er tilgjengelige for nedlasting via nettstedet vil være fri for infeksjon eller virus, ormer, trojanske hester eller annen kode som viser kontaminerende eller destruktive egenskaper. Du er ansvarlig for å implementere tilstrekkelige prosedyrer og sjekkpunkter for å tilfredsstille dine spesielle krav til nøyaktighet av datainngang og -utgang, og for å opprettholde et middel utenfor nettstedet for rekonstruksjon av tapte data.

DU PÅTAR SAMLET ANSVAR OG RISIKO FOR DIN BRUK AV NETTSTEDET OG INTERNETTET. Ship-tracker.org GIR NETTSTEDET OG RELATERT INFORMASJON "SOM DEN ER" OG GIR IKKE UTTRYKKTE ELLER UNDERFORSTÅTE GARANTIER, REPRESSENTASJONER ELLER GODKJENNINGER (INKLUDERT UTEN BEGRENSNING GARANTIER OM ETT ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER UNDERBEGRENSNING) FORMÅL) MED HENSYN TIL TJENESTEN, EVENTUELLE VAREINFORMASJON ELLER TJENESTER SOM LEVERES GJENNOM TJENESTEN ELLER PÅ INTERNETT GENERELT, OG Ship-tracker.org SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN KOSTNADER ELLER SKADE SOM OPPSTÅR VERKEN DIREKTE ELLER DIREKTE. DET ER ENESTE DITT ANSVAR Å VURDERE NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN OG NYTTIGHETEN AV ALLE MENINGER, RÅD, TJENESTER, VARER OG ANNEN INFORMASJON GITT GJENNOM TJENESTEN ELLER PÅ INTERNETT GENERELT. Ship-tracker.org GARANTERER IKKE AT TJENESTEN VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI ELLER AT DEFEKTER I TJENESTEN VIL BLI RETTE.

DU FORSTÅR VIDERE AT INTERNETTS RENE NATUR INNEHOLDER UREDIGERTE MATERIALER SOM NOEN ER SEKSUELT EKSPLISITT ELLER KAN VÆRE OFFENSIVE FOR DEG. DIN TILGANG TIL SLIKE MATERIALER ER PÅ DIN RISIKO. Ship-tracker.org HAR INGEN KONTROLL OVER OG ACCEPTERER IKKE INGEN ANSVAR FOR SLIKE MATERIALER.

ANSVARSBEGRENSNING

UNDER INGEN HENDELSE VIL Ship-tracker.org VÆRE ANSVARLIG FOR (I) EVENTUELLE TILFELDIGE, FØLGESKADER ELLER INDIREKTE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER FOR TAP AV FORTJENESTE, FORRETNINGSAVBRUDD, TAP AV PROGRAMMER ELLER INFORMASJON), SOM STÅR PÅ BRUKEN AV ELLER MANGLENDE Å BRUKE TJENESTEN, ELLER NOEN INFORMASJON ELLER TRANSAKSJONER SOM LEVERES PÅ TJENESTEN, ELLER NEDLASTES FRA TJENESTEN, ELLER FORSINKELSE AV SLIK INFORMASJON ELLER TJENESTER. SELV OM Ship-tracker.org ELLER DETS AUTORISERTE REPRESENTANTER HAR BLITT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, ELLER (II) EVENTUELLE KRAV SOM HELST TIL FEIL, UTLEVELSER ELLER ANDRE UNØYAKTIGHETER OG/ELLER ANVISNING AV SERVICEEN. FORDI NOEN STATER IKKE TILLATER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER, GJELDER MULIGVIS IKKE OVENFOR BEGRENSNING FOR DEG. I SLIKE STATER ER Ship-tracker.org ANSVAR BEGRENSET I DET STØRSTE UTREDNING LOV TILLATER.

Ship-tracker.org gir ingen representasjoner overhodet om noen andre nettsider som du kan få tilgang til gjennom denne eller som kan lenke til denne siden. Når du går inn på et nettsted som ikke er fra Ship-tracker.org, må du forstå at det er uavhengig av Ship-tracker.org, og at Ship-tracker.org ikke har kontroll over innholdet på det nettstedet. I tillegg betyr ikke en lenke til et Ship-tracker.org-nettsted at Ship-tracker.org godkjenner eller aksepterer noe ansvar for innholdet eller bruken av et slikt nettsted.

3. Skadeserstatning.

Du godtar å holde skadesløs, forsvare og holde Ship-tracker.org, dets ledere, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere, leverandører og eventuelle tredjeparts informasjonsleverandører til tjenesten skadesløs fra og mot alle tap, utgifter, skader og kostnader, inkludert rimelige advokatsalærer, som følge av brudd på denne avtalen (inkludert uaktsom eller urettmessig oppførsel) av deg eller andre personer som har tilgang til tjenesten.

4. Tredjeparts rettigheter.

Bestemmelsene i paragraf 2 (Bruk av tjenesten) og 3 (skadeserstatning) er til fordel for Ship-tracker.org og dets ledere, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere, leverandører og eventuelle tredjepartsleverandører av informasjon til tjenesten . Hver av disse personene eller enhetene skal ha rett til å hevde og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på egne vegne.

5. Term; Avslutning.

Denne avtalen kan sies opp av begge parter uten varsel når som helst, uansett årsak. Bestemmelsene i paragraf 1 (Opphavsrett, lisenser og innsendinger av ideer), 2 (Bruk av tjenesten), 3 (skadeserstatning), 4 (tredjepartsrettigheter) og 6 (Diverse) skal overleve enhver oppsigelse av denne avtalen.

6. Diverse.

Denne avtalen skal alle styres og tolkes i samsvar med lovene i Bulgaria som gjelder for avtaler som er inngått og skal utføres i Bulgaria. Du godtar at ethvert rettslig skritt eller prosedyre mellom Ship-tracker.org og deg for ethvert formål angående denne avtalen eller partenes forpliktelser i henhold til denne skal føres eksklusivt for en føderal eller statlig domstol med kompetent jurisdiksjon i Bulgaria. Enhver søksmålsårsak eller krav du måtte ha med hensyn til tjenesten må påbegynnes innen ett (1) år etter at kravet eller søksmålet oppstår, eller slikt krav eller søksmål er foreldet. Ship-tracker.orgs unnlatelse av å insistere på eller håndheve streng utførelse av noen bestemmelse i denne avtalen skal ikke tolkes som en fraskrivelse av noen bestemmelse eller rettighet. Verken oppførselen mellom partene eller handelspraksis skal endre noen bestemmelse i denne avtalen. Ship-tracker.org kan tildele sine rettigheter og plikter under denne avtalen til enhver part når som helst uten varsel til deg. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her, er forbeholdt.

nb_NONorwegian