Hopp til innholdet

Personvernerklæring

Personvernerklæring for www.ship-tracker.org

1. En oversikt over databeskyttelse

 • [rcb-consent type=”change” tag=”a” text=”Endre personverninnstillinger”]
 • [rcb-consent type=”history” tag=”a” text=”Personverninnstillinger”]
 • [rcb-consent type=”revoke” tag=”a” text=”Revoke consents” successmessage=”Du har tilbakekalt samtykke for tjenester med informasjonskapsler og behandling av personopplysninger. Siden vil bli lastet inn på nytt nå!"]

Generell informasjon

Følgende informasjon vil gi deg en oversiktlig oversikt over hva som vil skje med dine personopplysninger når du besøker nettstedet vårt. Begrepet "personopplysninger" omfatter alle data som kan brukes til å identifisere deg personlig. For detaljert informasjon om emnet for databeskyttelse, vennligst se vår databeskyttelseserklæring, som vi har inkludert under denne kopien.

Dataregistrering på vår nettside

Hvem er ansvarlig for registrering av data på denne nettsiden (dvs. "kontrolløren")?

Dataene på denne nettsiden behandles av operatøren av nettstedet, hvis kontaktinformasjon er tilgjengelig under avsnittet "Informasjon som kreves ved lov" på denne nettsiden.

Hvordan registrerer vi dataene dine?

Vi samler inn dataene dine som et resultat av at du deler dataene dine med oss. Dette kan for eksempel være informasjon du legger inn i vårt kontaktskjema.

Våre IT-systemer registrerer automatisk annen data når du besøker nettsiden vår. Disse dataene omfatter primært teknisk informasjon (f.eks. nettleser, operativsystem eller tidspunktet siden ble åpnet). Denne informasjonen registreres automatisk når du går inn på nettstedet vårt.

Hva er formålene vi bruker dataene dine til?

En del av informasjonen genereres for å garantere feilfri levering av nettstedet. Andre data kan brukes til å analysere brukermønstrene dine.

Hvilke rettigheter har du når det gjelder informasjonen din?

Du har rett til å motta informasjon om kilden, mottakerne og formålene med dine arkiverte personopplysninger når som helst uten å måtte betale et gebyr for slike avsløringer. Du har også rett til å kreve at dataene dine blir rettet, blokkert eller slettet. Ikke nøl med å kontakte oss når som helst under adressen oppgitt i avsnittet "Informasjon som kreves av loven" på denne nettsiden hvis du har spørsmål om dette eller andre databeskyttelsesrelaterte problemer. Du har også rett til å logge en klage til det kompetente tilsynsorganet.

I tillegg har du under visse omstendigheter rett til å kreve begrensning av behandlingen av dine personopplysninger. For detaljer, vennligst se databeskyttelseserklæringen under avsnittet "Rett til begrensning av databehandling."

Analyseverktøy og verktøy levert av tredjeparter

Det er en mulighet for at nettlesermønstrene dine blir statistisk analysert når du besøker nettstedet vårt. Slike analyser utføres primært med informasjonskapsler og med det vi omtaler som analyseprogrammer. Som regel utføres analysene av nettlesingsmønstrene dine anonymt; dvs. at nettlesingsmønstrene ikke kan spores tilbake til deg. Du har muligheten til å protestere mot slike analyser, eller du kan forhindre ytelsen ved å ikke bruke visse verktøy. For detaljert informasjon om dette, vennligst se vår databeskyttelseserklæring nedenfor.

Du har muligheten til å protestere mot slike analyser. Vi vil orientere deg om innsigelsesalternativene i denne databeskyttelseserklæringen.

2. Generell informasjon og obligatorisk informasjon

Data beskyttelse

Operatørene av dette nettstedet og dets sider tar beskyttelsen av dine personopplysninger svært alvorlig. Derfor behandler vi dine personopplysninger som konfidensiell informasjon og i samsvar med de lovbestemte databeskyttelsesforskriftene og denne databeskyttelseserklæringen.

Hver gang du bruker denne nettsiden, vil en rekke personlig informasjon bli samlet inn. Personopplysninger omfatter data som kan brukes til å identifisere deg personlig. Denne databeskyttelseserklæringen forklarer hvilke data vi samler inn, samt formålene vi bruker disse dataene til. Den forklarer også hvordan og til hvilket formål informasjonen samles inn.

Vi anbefaler deg herved at overføring av data via Internett (dvs. via e-postkommunikasjon) kan være utsatt for sikkerhetshull. Det er ikke mulig å fullstendig beskytte data mot tredjeparts tilgang.

Informasjon om den ansvarlige parten (referert til som "kontrollør" i GDPR)

Databehandlingsansvarlig på denne nettsiden er:

Petros Aslanakis

Hochkalterstrasse 4

90471 Nürnberg

Tyskland

E-post: info(@)ship-tracker.org

Den behandlingsansvarlige er den fysiske personen eller den juridiske enheten som på egen hånd eller sammen med andre tar beslutninger om formål og ressurser for behandling av personopplysninger (f.eks. navn, e-postadresser osv.).

Tilbakekall av ditt samtykke til behandling av data

Et bredt spekter av databehandlingstransaksjoner er kun mulig med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan også når som helst tilbakekalle ethvert samtykke du allerede har gitt oss. For å gjøre det, er alt du trenger å gjøre å sende oss en uformell melding via e-post. Dette skal ikke påvirke lovligheten av enhver datainnsamling som skjedde før tilbakekallingen din.

Rett til å protestere mot innsamling av data i spesielle tilfeller; rett til å protestere mot direkte reklame (Art. 21 GDPR)

I tilfelle data behandles på grunnlag av art. 6 sekt. 1 lit. e eller f GDPR, har du rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger basert på grunner som oppstår fra din unike situasjon. Dette gjelder også enhver profilering basert på disse bestemmelsene. For å bestemme det juridiske grunnlaget som enhver behandling av data er basert på, vennligst se denne databeskyttelseserklæringen. Hvis du logger en innsigelse, vil vi ikke lenger behandle dine berørte personopplysninger, med mindre vi er i stand til å presentere overbevisende beskyttelsesverdige grunner for behandlingen av dataene dine, som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter eller hvis formålet med behandlingen er å kreve, utøve eller forsvare juridiske rettigheter (innsigelse i henhold til Art. 21 Sect. 1 GDPR).

Hvis dine personopplysninger blir behandlet for å engasjere deg i direkte reklame, har du rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine berørte personopplysninger for formålet med slik reklame. Dette gjelder også profilering i den grad det er tilknyttet slik direkteannonsering. Hvis du protesterer, vil dine personopplysninger senere ikke lenger bli brukt til direkte reklameformål (innsigelse i henhold til Art. 21 Sect. 2 GDPR).

Rett til å logge en klage hos det kompetente tilsynsorganet

Ved brudd på GDPR har registrerte rett til å melde en klage til et tilsynsorgan, spesielt i medlemsstaten der de vanligvis har bopel, arbeidssted eller på stedet der det påståtte bruddet skjedde. Retten til å logge en klage er gjeldende uavhengig av andre administrative eller rettslige prosesser som er tilgjengelige som rettsmidler.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å kreve at vi utleverer data vi automatisk behandler på grunnlag av ditt samtykke eller for å oppfylle en kontrakt, utleveres til deg eller en tredjepart i et vanlig brukt, maskinlesbart format. Dersom du skulle kreve direkte overføring av dataene til en annen behandlingsansvarlig, vil dette kun gjøres dersom det er teknisk mulig.

SSL- og/eller TLS-kryptering

Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, som for eksempel innkjøpsordrer eller forespørsler du sender til oss som nettstedsoperatør, bruker denne nettsiden enten et SSL- eller et TLS-krypteringsprogram. Du kan gjenkjenne en kryptert tilkobling ved å sjekke om adresselinjen til nettleseren bytter fra "http://" til "https://" og også ved utseendet til låsikonet i nettleserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-krypteringen er aktivert, kan ikke data du overfører til oss leses av tredjeparter.

Informasjon om, blokkering, retting og utryddelse av data

Innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser har du rett til når som helst å kreve informasjon om dine arkiverte personopplysninger, deres kilde og mottakere samt formålet med behandlingen av dine data. Du kan også ha rett til å få dataene dine rettet, blokkert eller slettet. Hvis du har spørsmål om dette emnet eller andre spørsmål om personopplysninger, ikke nøl med å kontakte oss når som helst på adressen oppgitt i avsnittet "Informasjon som kreves av loven."

Rett til å kreve behandlingsbegrensninger

Du har rett til å kreve innføring av begrensninger når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger. For å gjøre det, kan du kontakte oss når som helst på adressen oppgitt i avsnittet "Informasjon som kreves av loven." Retten til å kreve begrensning av behandlingen gjelder i følgende tilfeller:

 • I tilfelle du skulle bestride riktigheten av dataene dine som er arkivert av oss, vil vi vanligvis trenge litt tid for å bekrefte dette kravet. I løpet av tiden denne etterforskningen pågår, har du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger.
 • Hvis behandlingen av dine personopplysninger ble/er utført på en ulovlig måte, har du muligheten til å kreve begrensning av behandlingen av dine data i stedet for å kreve at disse dataene slettes.
 • Hvis vi ikke trenger dine personopplysninger lenger, og du trenger dem for å utøve, forsvare eller kreve juridiske rettigheter, har du rett til å kreve begrensning av behandlingen av dine personopplysninger i stedet for å fjerne dem.
 • Dersom du har reist innsigelse etter art. 21 sekt. 1 GDPR vil dine rettigheter og våre rettigheter måtte veies opp mot hverandre. Så lenge det ikke er fastslått hvem sine interesser som går foran, har du rett til å kreve begrensning av behandlingen av dine personopplysninger.

Hvis du har begrenset behandlingen av dine personopplysninger, kan disse dataene – med unntak av arkivering – behandles kun med ditt samtykke eller for å kreve, utøve eller forsvare juridiske rettigheter eller for å beskytte rettighetene til andre fysiske personer eller juridiske personer eller av viktige grunner av allmenn interesse oppgitt av EU eller et medlemsland i EU.

Avvisning av uønskede e-poster

Vi motsetter oss herved bruken av kontaktinformasjon publisert i forbindelse med den obligatoriske informasjonen som skal gis i avsnittet "Informasjon som kreves av loven" for å sende oss reklame- og informasjonsmateriell som vi ikke uttrykkelig har bedt om. Operatørene av dette nettstedet og dets sider forbeholder seg den uttrykkelige retten til å ta rettslige skritt i tilfelle uønsket sending av reklameinformasjon, for eksempel via SPAM-meldinger.

3. Registrering av data på vår nettside

Informasjonskapsler

I noen tilfeller bruker nettstedet vårt og dets sider såkalte informasjonskapsler. Informasjonskapsler forårsaker ingen skade på datamaskinen din og inneholder ikke virus. Formålet med informasjonskapsler er å gjøre nettstedet vårt mer brukervennlig, effektivt og sikrere. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen din og lagres av nettleseren din.

De fleste av informasjonskapslene vi bruker er såkalte «session cookies». De slettes automatisk etter at du forlater nettstedet vårt. Andre informasjonskapsler forblir arkivert på enheten din til du sletter dem. Disse informasjonskapslene gjør at vi kan gjenkjenne nettleseren din neste gang du besøker nettstedet vårt.

Du kan justere innstillingene til nettleseren din for å sikre at du blir varslet hver gang informasjonskapsler plasseres og for å gjøre det mulig for deg å akseptere informasjonskapsler kun i spesifikke tilfeller eller for å utelukke aksept av informasjonskapsler for spesifikke situasjoner eller generelt og for å aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan funksjonene til denne nettsiden være begrenset.

Informasjonskapsler som er nødvendige for gjennomføringen av den elektroniske kommunikasjonstransaksjonen eller for å gi visse funksjoner du ønsker å bruke (f.eks. handlekurvfunksjonen), lagres på grunnlag av art. 6 sekt. 1 lit. f GDPR. Nettstedets operatør har en legitim interesse i å lagre informasjonskapsler for å sikre en teknisk feilfri og optimalisert levering av operatørens tjenester. Hvis andre informasjonskapsler (f.eks. informasjonskapsler for analyse av nettlesingsmønstrene dine) skal lagres, behandles de separat i denne databeskyttelseserklæringen.

For å administrere informasjonskapslene og lignende teknologier som brukes (sporingspiksler, web beacons, etc.) og relaterte samtykker, bruker vi samtykkeverktøyet &quot;Real Cookie Banner&quot;. Detaljer om hvordan &quot;Real Cookie Banner&quot; fungerer, finner du på <a href="/nb/”https://devowl.io/rcb/data-processing/”/" rel="”noreferrer”" target="”_blank”">https://devowl.io/rcb/data-processing/</a>.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i denne sammenheng er art. 6 (1) lit. c GDPR og art. 6 (1) lit. f GDPR. Vår legitime interesse er håndteringen av informasjonskapslene og lignende teknologier som brukes og tilhørende samtykker.

Utlevering av personopplysninger er verken kontraktsmessig nødvendig eller nødvendig for inngåelse av en kontrakt. Du er ikke forpliktet til å oppgi personopplysningene. Hvis du ikke oppgir personopplysningene, vil vi ikke kunne administrere samtykkene dine.

Serverloggfiler

Leverandøren av denne nettsiden og dens sider samler og lagrer automatisk informasjon i såkalte serverloggfiler, som din nettleser kommuniserer til oss automatisk. Informasjonen omfatter:

 • Type og versjon av nettleseren som brukes
 • Det brukte operativsystemet
 • Henvisnings-URL
 • Vertsnavnet til datamaskinen som får tilgang
 • Tidspunktet for serverforespørselen
 • IP-adressen

Disse dataene er ikke slått sammen med andre datakilder.

Disse dataene er registrert på grunnlag av art. 6 sekt. 1 lit. f GDPR. Operatøren av nettstedet har en legitim interesse i den teknisk feilfrie avbildningen og optimaliseringen av operatørens nettside. For å oppnå dette må serverloggfiler registreres.

Forespørsel på e-post, telefon eller faks

Hvis du kontakter oss via e-post, telefon eller faks, vil forespørselen din, inkludert alle resulterende personopplysninger (navn, forespørsel) bli lagret og behandlet av oss med det formål å behandle forespørselen din. Vi gir ikke disse dataene videre uten ditt samtykke.

Behandlingen av disse dataene er basert på art. 6 para. 1 lit. b GDPR, hvis forespørselen din er relatert til gjennomføringen av en kontrakt eller hvis det er nødvendig å utføre pre-kontraktuelle tiltak. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på ditt samtykke (artikkel 6 (1) a GDPR) og/eller på våre legitime interesser (artikkel 6 (1) (f) GDPR), siden vi har en legitim interesse i effektiv behandling av forespørsler rettet til oss.

Dataene du sender til oss via kontaktforespørsler forblir hos oss inntil du ber oss om å slette, tilbakekalle ditt samtykke til lagringen eller formålet med datalagringen bortfaller (f.eks. etter at forespørselen din er fullført). Obligatoriske lovbestemmelser – spesielt lovpålagte oppbevaringsperioder – forblir upåvirket.

Kommentarfunksjonen på denne nettsiden

Når du bruker kommentarfunksjonen på denne nettsiden, arkiveres informasjon om tidspunktet kommentaren ble generert og e-postadressen din og, hvis du ikke legger ut anonymt, brukernavnet du har valgt, i tillegg til kommentarene dine.

Lagring av IP-adressen

Vår kommentarfunksjon lagrer IP-adressene til alle brukere som legger inn kommentarer. Gitt at vi ikke gjennomgår kommentarene før vi publiserer dem, trenger vi denne informasjonen for å kunne iverksette tiltak mot forfatteren i tilfelle rettighetsbrudd, for eksempel ærekrenkelse eller propaganda.

Abonnerer på kommentarer

Som bruker av denne nettsiden har du muligheten til å abonnere på kommentarer etter at du har registrert deg. Du vil motta en bekreftelses-e-post, hvis formål er å bekrefte om du er den faktiske innehaveren av den oppgitte e-postadressen. Du kan når som helst deaktivere denne funksjonen ved å følge en respektive lenke i informasjons-e-postene. Dataene som legges inn i forbindelse med abonnement på kommentarer vil i dette tilfellet bli slettet. Imidlertid, hvis du har kommunisert denne informasjonen til oss for andre formål og fra et annet sted (f.eks. når du abonnerer på nyhetsbrevet), forblir dataene i vår besittelse.

Lagringstid for kommentarer

Kommentarer og eventuell tilknyttet informasjon (f.eks. IP-adressen) skal lagres av oss og forbli på nettsiden vår inntil innholdet kommentaren gjaldt er slettet i sin helhet eller dersom kommentarene måtte slettes av juridiske årsaker (f.eks. fornærmende kommentarer) .

Lovlig basis

Kommentarer lagres på grunnlag av ditt samtykke (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). Du har rett til å tilbakekalle ethvert samtykke du allerede har gitt oss når som helst. For å gjøre det, er alt du trenger å gjøre å sende oss en uformell melding via e-post. Dette skal ikke påvirke lovligheten av enhver datainnsamling som skjedde før tilbakekallingen din.

Behandling av data (kunde- og kontraktsdata)

Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger kun i den grad det er nødvendig for etablering, innholdsorganisering eller endring av rettsforholdet (datainventar). Disse handlingene utføres på grunnlag av art. 6 sekt. 1 lit. b GDPR, som tillater behandling av data for oppfyllelse av en kontrakt eller pre-kontraktuelle handlinger. Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger om bruken av nettsiden vår (bruksdata) kun i den grad dette er nødvendig for å gjøre det mulig for brukere å benytte tjenestene og fakturere for dem.

De innsamlede kundedataene skal slettes ved fullføring av bestillingen eller avslutning av forretningsforholdet. Dette skal ikke berøre eventuelle lovbestemte oppbevaringsmandater.

Dataoverføring ved lukking av kontrakter for nettbutikker, forhandlere og forsendelse av varer

Vi deler personopplysninger med tredjeparter kun hvis dette er nødvendig i forbindelse med håndteringen av kontrakten; for eksempel med selskaper som er betrodd forsendelse av varer eller finansinstitusjonen som har i oppgave å behandle betalinger. Enhver videre overføring av data skal ikke finne sted eller skal bare skje hvis du uttrykkelig har samtykket til overføringen. Enhver deling av dataene dine med tredjeparter i fravær av ditt uttrykkelige samtykke, for eksempel for reklameformål, skal ikke skje.

Grunnlaget for behandlingen av data er art. 6 sekt. 1 lit. b GDPR, som tillater behandling av data for oppfyllelse av en kontrakt eller for pre-kontraktuelle handlinger.

Dataoverføring ved lukking av kontrakter for tjenester og digitalt innhold

Vi deler personopplysninger med tredjeparter kun hvis dette er nødvendig i forbindelse med håndteringen av kontrakten; for eksempel med finansinstitusjonen som har til oppgave å behandle betalinger.

Enhver videre overføring av data skal ikke finne sted eller skal bare skje hvis du uttrykkelig har samtykket til overføringen. Enhver deling av dataene dine med tredjeparter i fravær av ditt uttrykkelige samtykke, for eksempel for reklameformål, skal ikke skje.

Grunnlaget for behandlingen av data er art. 6 sekt. 1 lit. b GDPR, som tillater behandling av data for oppfyllelse av en kontrakt eller for pre-kontraktuelle handlinger.

4. Sosiale medier

eRecht24 Sikker delingsverktøy

Brukere kan dele innholdet på nettstedet vårt og dets sider på en måte som er i samsvar med databeskyttelsesloven på sosiale nettverk, som Facebook, Twitter eller Google+. For dette formålet bruker denne nettsiden eRecht24 Sikker delingsverktøy. Dette verktøyet etablerer ikke en direkte forbindelse mellom nettverket og brukeren før brukeren aktivt har klikket på en av knappene. Klikket på denne knappen utgjør innhold som definert i Art. 6 sekt. 1 lit. en GDPR. Dette samtykket kan trekkes tilbake av brukeren når som helst, noe som vil påvirke alle fremtidige handlinger.

Dette verktøyet overfører ikke automatisk brukerdata til operatørene av disse plattformene. Hvis brukeren er registrert på et av de sosiale nettverkene, vil et informasjonsvindu dukke opp så snart den sosiale knappen til Facebook, Google+1, Twitter et al brukes, som lar brukeren bekrefte teksten før den sendes.

Våre brukere har muligheten til å dele innholdet på denne nettsiden og siden på en måte som er i samsvar med databeskyttelsesloven på sosiale nettverk, uten at hele nettleserhistorikken blir generert av operatørene av disse nettverkene.

Plugin-moduler for sosiale medier med Shariff

Vi bruker plugin-moduler for sosiale medier på nettstedet vårt og dets sider (f.eks. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Som regel vil du kunne gjenkjenne disse plugin-modulene på grunn av de respektive logoene for sosiale medier som vises. For å garantere beskyttelse av data på nettstedet vårt, bruker vi disse plugin-modulene kun i kombinasjon med den såkalte "Shariff"-løsningen. Denne applikasjonen forhindrer at plugin-modulene som er integrert på nettsiden vår overfører data til den respektive leverandøren så snart du går inn på nettsiden vår.

En direkte forbindelse til leverandørens server skal ikke etableres før du har aktivert den respektive plug-in ved å klikke på den tilknyttede knappen (som indikerer ditt samtykke). Så snart du aktiverer plug-in, mottar den respektive leverandøren informasjonen om at du har besøkt nettsiden vår med din IP-adresse. Hvis du samtidig er logget inn på din respektive sosiale mediekonto (f.eks. Facebook), vil den respektive leverandøren kunne tildele ditt besøk på vår nettside til din brukerkonto.

Aktiveringen av plugin-modulen utgjør en samtykkeerklæring som definert i art. 6 sekt. 1 lit. en GDPR. Du har muligheten til å tilbakekalle dette samtykket når som helst, noe som vil påvirke alle fremtidige transaksjoner.

Facebook-plugin-moduler (liker og del-knapp)

Vi har integrerte plugin-moduler for det sosiale nettverket Facebook, levert av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, på nettstedet vårt. Du vil kunne gjenkjenne Facebook-plugin-moduler med Facebook-logoen eller "Like"-knappen på nettstedet vårt. En oversikt over Facebook-plugin-modulene er tilgjengelig under følgende lenke: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Hver gang du besøker nettstedet vårt og dets sider, vil plugin-modulen etablere en direkte forbindelse mellom nettleseren din og Facebook-serveren. Som et resultat vil Facebook motta informasjonen om at du har besøkt nettsiden vår med din plug-in. Imidlertid, hvis du klikker på Facebook «Liker»-knappen mens du er logget på Facebook-kontoen din, kan du koble innholdet på nettstedet vårt og dets sider med Facebook-profilen din. Som et resultat vil Facebook kunne tildele besøket til nettstedet vårt og dets sider til din Facebook-brukerkonto. Vi må påpeke at vi som leverandør av nettstedet ikke har noen kunnskap om de overførte dataene og bruken av dem av Facebook. For mer detaljert informasjon, vennligst se erklæringen om personvern til Facebook på: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Hvis du ikke vil at Facebook skal kunne tildele ditt besøk til nettstedet vårt og sidene til din Facebook-brukerkonto, vennligst logg ut av Facebook-kontoen din mens du er på nettstedet vårt.

Bruken av Facebook-plugin-modulen er basert på Art. 6 sekt. 1 lit. f GDPR. Operatøren av nettstedet har en berettiget interesse i å være mest mulig synlig på sosiale medier.

Twitter plug-in

Vi har integrert funksjoner til den sosiale medieplattformen Twitter på nettsiden vår. Disse funksjonene leveres av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Mens du bruker Twitter og «Re-Tweet»-funksjonen, blir nettsteder du besøker knyttet til Twitter-kontoen din og avslørt til andre brukere. Under denne prosessen overføres data også til Twitter. Vi må påpeke at vi, leverandørene av nettstedet og dets sider ikke vet noe om innholdet i dataene som overføres og bruken av denne informasjonen av Twitter. For mer informasjon, vennligst se Twitters personvernerklæring på: https://twitter.com/en/privacy.

Bruken av Twitter-plugins er basert på Art. 6 sekt. 1 lit. f GDPR. Operatøren av nettstedet har en berettiget interesse i å være mest mulig synlig på sosiale medier.

Du har muligheten til å tilbakestille databeskyttelsesinnstillingene dine på Twitter under kontoinnstillingene på https://twitter.com/account/settings.

Google+-plugin

Nettstedet vårt og dets sider bruker funksjoner fra Google+; leverandøren er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Registrering og deling av informasjon: Ved hjelp av Google+-knappen kan du publisere informasjon over hele verden. Google+-knappen gir deg og andre brukere skreddersydd Google-innhold samt innhold fra partnerne våre. Google lagrer informasjonen du har lagt inn for innhold med +1, samt informasjon om nettsiden/siden du så på da du klikket på +1. Dine +1-oppføringer kan vises som informasjon sammen med profilnavnet ditt og bildet ditt på Google-tjenester, for eksempel i søkeresultater eller i Google-profilen din eller andre steder på nettsteder og annonser på Internett.

Google registrerer informasjon om +1-aktivitetene dine for å forbedre Googles tjenester for deg og andre. For å kunne bruke Google+-knappen trenger du en offentlig Google-profil, som er synlig over hele verden, som minst må inneholde navnet du har valgt for profilen din. Dette navnet brukes sammen med alle Google-tjenester. I noen tilfeller kan dette navnet også erstatte et annet navn du har brukt når du deler innhold via Google-kontoen din. Identiteten til Google-profilen din kan vises til brukere som kjenner e-postadressen din eller som er i besittelse av annen informasjon relatert til deg som identifiserer deg.

Bruk av den registrerte informasjonen: I tillegg til de ovennevnte bruksformålene, brukes informasjonen du oppgir også i samsvar med gjeldende Googles retningslinjer for personvern. Google kan potensielt publisere sammendragsstatistikk om +1-aktivitetene til brukerne sine eller dele denne informasjonen med brukere og partnere, for eksempel utgivere, potensielle kunder eller tilknyttede nettsteder.

Bruken av Google+-plugin-modulen er basert på Art. 6 sekt. 1 lit. f GDPR. Operatøren av nettstedet har en berettiget interesse i å være mest mulig synlig på sosiale medier.

Instagram plug-in

Vi har integrert funksjoner til den offentlige medieplattformen Instagram på nettstedet vårt. Disse funksjonene tilbys av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Hvis du er logget på Instagram-kontoen din, kan du klikke på Instagram-knappen for å koble innhold fra nettstedet vårt til Instagram-profilen din. Dette gjør det mulig for Instagram å tildele ditt besøk på nettstedet vårt til din brukerkonto. Vi må påpeke at vi som leverandør av nettstedet og dets sider ikke har noen kunnskap om innholdet i dataene som overføres og bruken av Instagram.

Bruken av Instagram-plugin-modulen er basert på Art. 6 sekt. 1 lit. f GDPR. Operatøren av nettstedet har en berettiget interesse i å være mest mulig synlig på sosiale medier.

For mer informasjon om dette emnet, vennligst se Instagrams personvernerklæring på: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr plug-in

Nettstedet vårt og dets sider bruker knapper på Tumblr-plattformen. Leverandøren er Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Disse knappene lar deg dele en rapport eller en side på Tumblr eller følge leverandøren på Tumblr. Hvis du går inn på en av nettsidene våre via Tumblr-knappen, vil nettleseren din opprette en direkte forbindelse med Tumblrs servere. Vi har ingen kontroll over mengden data som Tumblr samler inn og overfører ved hjelp av denne plugin-modulen. Basert på gjeldende status for informasjonen vi har IP-adressen til brukeren og URL-en til den respektive nettsiden overføres begge.

Bruken av Tumblr-plugin-modulen er basert på Art. 6 sekt. 1 lit. f GDPR. Operatøren av nettstedet har en berettiget interesse i å være mest mulig synlig på sosiale medier.

For ytterligere informasjon om dette emnet, vennligst se Tumblrs datavernerklæring på: https://www.tumblr.com/privacy/de.

LinkedIn plug-in

Vår nettside bruker funksjoner i LinkedIn-nettverket. Leverandøren er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Hver gang du går inn på et av nettstedene våre som inneholder funksjoner til LinkedIn, opprettes en tilkobling til LinkedIns servere. LinkedIn får beskjed om at du har besøkt nettsidene våre med din IP-adresse. Hvis du klikker på LinkedIns "Anbefal"-knapp og er logget inn på LinkedIn-kontoen din på det tidspunktet, vil LinkedIn være i stand til å tildele ditt besøk på nettstedet vårt til din brukerkonto. Vi må påpeke at vi som leverandør av nettsidene ikke har noen kunnskap om innholdet i de overførte dataene og deres bruk av LinkedIn.

Bruken av LinkedIn plug-in er basert på Art. 6 sekt. 1 lit. f GDPR. Operatøren av nettstedet har en berettiget interesse i å være mest mulig synlig på sosiale medier.

For mer informasjon om dette emnet, vennligst se LinkedIns personvernerklæring på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Pinterest plug-in

Vi bruker sosiale plug-ins fra det sosiale nettverket Pinterest på nettsiden vår. Nettverket drives av Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest").

Hvis du går inn på et nettsted eller en side som inneholder en slik plug-in, vil nettleseren din opprette en direkte forbindelse med Pinterests servere. Under denne prosessen overfører plugin-modulen loggdata til Pinterests servere i USA. Loggdataene kan muligens inkludere din IP-adresse, adressen til nettsidene du besøkte, som også inneholder Pinterest-funksjoner. Informasjonen inkluderer også typen og innstillingene til nettleseren din, dataene og tidspunktet for henvendelsen, hvordan du bruker Pinterest og informasjonskapsler.

Bruken av Pinterest-plugin-modulen er basert på Art. 6 sekt. 1 lit. f GDPR. Operatøren av nettstedet har en berettiget interesse i å være mest mulig synlig på sosiale medier.

For mer informasjon om formålet, omfanget og fortsettelsen av behandlingen og bruken av dataene av Pinterest, samt dine tilknyttede rettigheter og alternativer for å beskytte din private informasjon, vennligst se Pinterests personverninformasjon på: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

5. Analyseverktøy og annonsering

Google Analytics

Denne nettsiden bruker funksjoner til nettanalysetjenesten Google Analytics. Leverandøren av denne tjenesten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics bruker såkalte informasjonskapsler. Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres på datamaskinen din og som muliggjør en analyse av brukernes bruk av nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapsler om din bruk av denne nettsiden, overføres vanligvis til en Google-server i USA, hvor den lagres.

Lagringen av Google Analytics-informasjonskapsler og bruken av dette analyseverktøyet er basert på Art. 6 sekt. 1 lit. f GDPR. Operatøren av denne nettsiden har en legitim interesse i å analysere brukermønstre for å optimalisere både tjenestene som tilbys på nettet og operatørens annonseringsaktiviteter.

IP-anonymisering

På denne nettsiden har vi aktivert IP-anonymiseringsfunksjonen. Som et resultat vil IP-adressen din bli forkortet av Google i medlemslandene i EU eller i andre stater som har ratifisert konvensjonen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet før den overføres til USA. Den fullstendige IP-adressen vil bli overført til en av Googles servere i USA og forkortet der kun i unntakstilfeller. På vegne av operatøren av denne nettsiden skal Google bruke denne informasjonen til å analysere din bruk av denne nettsiden for å generere rapporter om nettstedets aktiviteter og for å yte andre tjenester til operatøren av dette nettstedet som er relatert til bruken av nettstedet og Internett . IP-adressen som overføres i forbindelse med Google Analytics fra nettleseren din skal ikke slås sammen med andre data i Googles besittelse.

Nettleserplugin

Du har muligheten til å forhindre arkivering av informasjonskapsler ved å gjøre relevante endringer i innstillingene til nettleserprogramvaren din. Vi må imidlertid påpeke at du i dette tilfellet kanskje ikke kan bruke alle funksjonene på denne nettsiden i sin fulle grad. Dessuten har du muligheten til å forhindre registrering av dataene generert av informasjonskapselen og knyttet til din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din) av Google, samt behandlingen av disse dataene av Google ved å laste ned og installere nettleserpluggen. tilgjengelig under følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Innvending mot registrering av data

Du har muligheten til å forhindre registrering av dataene dine av Google Analytics ved å klikke på følgende lenke. Dette vil resultere i plassering av en opt-out-informasjonskapsel, som forhindrer registrering av dataene dine under fremtidige besøk på denne nettsiden: Google Analytics deaktivering.

For mer informasjon om håndtering av brukerdata av Google Analytics, vennligst se Googles erklæring om personvern på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Behandling av kontraktsdata

Vi har inngått en kontraktsdatabehandlingsavtale med Google og implementerer de strenge bestemmelsene til de tyske databeskyttelsesbyråene til det fulle når vi bruker Google Analytics.

Demografiske parametere levert av Google Analytics

Denne nettsiden bruker funksjonen "demografiske parametere" levert av Google Analytics. Det gjør det mulig å generere rapporter som gir informasjon om alder, kjønn og interesser til besøkende på nettstedet. Kildene til denne informasjonen er interesserelatert annonsering fra Google samt besøksdata innhentet fra tredjepartsleverandører. Disse dataene kan ikke tildeles en bestemt person. Du har muligheten til å deaktivere denne funksjonen når som helst ved å gjøre relevante innstillinger for annonsering i Google-kontoen din, eller du kan generelt forby registrering av dataene dine av Google Analytics som forklart i avsnittet «Innvendinger mot registrering av data».

Arkiveringsperiode

Data om bruker- eller hendelsesnivået lagret av Google knyttet til informasjonskapsler, bruker-IDer eller annonserings-IDer (f.eks. DoubleClick-informasjonskapsler, Android-annonserings-ID) vil bli anonymisert eller slettet etter 26 måneder. For detaljer vennligst klikk på følgende lenke: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

WordPress statistikk

Denne nettsiden bruker WordPress-verktøyet Stats for å statistisk analysere brukertilgangsinformasjon. Leverandøren av løsningen er Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats bruker informasjonskapsler som er lagret på datamaskinen din og som gjør det mulig å analysere bruken av denne nettsiden. Informasjonen som genereres av informasjonskapslene angående bruken av nettstedet vårt, lagres på servere i USA. IP-adressen din blir anonymisert etter behandling og før lagring av dataene.

"WordPress Stats"-informasjonskapsler forblir på enheten din til du sletter dem.

Lagringen av «WordPress Stats»-informasjonskapsler og bruken av dette analyseverktøyet er basert på Art. 6 sekt. 1 lit. f GDPR. Nettstedoperatøren har en legitim interesse i anonym analyse av brukermønstre, for å optimalisere operatørens netttilbud og annonsering.

Du kan sette opp nettleseren din på en slik måte at du vil bli varslet når som helst informasjonskapsler plasseres, og du kan bare tillate informasjonskapsler i visse tilfeller eller utelukke aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt, og du kan også aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler ved lukking av nettleseren. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan funksjonene til denne nettsiden være begrenset.

Du har muligheten til å protestere mot innsamling og bruk av dataene dine for fremtidige implikasjoner ved å plassere en opt-out-informasjonskapsel i nettleseren din ved å klikke på følgende lenke: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Hvis du sletter informasjonskapslene på datamaskinen din, må du angi opt-out-informasjonskapselen på nytt.

Google AdSense

Dette nettstedet bruker Google AdSense, en tjeneste for integrering av annonser som tilbys av Google Inc. ("Google"). Leverandøren av denne tjenesten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense bruker såkalte «informasjonskapsler»; dvs. tekstfiler som er lagret på din datamaskin og som gjør det mulig å analysere din bruk av denne nettsiden. Google AdSense bruker også såkalte Web Beacons (usynlig grafikk). Disse Web Beacons kan brukes til å analysere informasjon, for eksempel trafikkdata for besøkende, på denne nettsiden.

Informasjonen som genereres av informasjonskapslene og Web Beacons angående bruken av denne nettsiden (inkludert din IP-adresse) og levering av annonseformater overføres til en Google-server i USA, hvor de arkiveres. Google kan dele denne informasjonen med Googles avtalepartnere. Google skal imidlertid ikke slå sammen IP-adressen din med andre data som er lagret av Google.

Lagringen av AdSense-informasjonskapslene er basert på Art. 6 sekt. 1 lit. f GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i analyse av brukermønstre, for å optimalisere operatørens netttilbud og annonsering.

Du kan forhindre installasjonen av disse informasjonskapslene ved å gjøre en relevant justering av nettleserens programvareinnstillinger; Vi må imidlertid påpeke at du i dette tilfellet kanskje ikke kan bruke alle funksjonene på denne nettsiden i sin fulle grad. Ved å bruke denne nettsiden erklærer du ditt samtykke til behandlingen av dataene vi samler inn om deg av Google på den måten som er beskrevet ovenfor, og godtar det nevnte formålet med bruken.

Google Analytics remarketing

Nettstedene våre bruker funksjonene til Google Analytics Remarketing i kombinasjon med funksjonene til Google AdWords og Google DoubleClick, som fungerer på alle enheter. Leverandøren av disse løsningene er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Denne funksjonen gjør det mulig å koble annonsemålgruppene generert med Google Analytics Remarketing med funksjonene til Google AdWords og Google DoubleClick, som fungerer på alle enheter. Dette gjør det mulig å vise interessebaserte tilpassede reklamemeldinger, avhengig av din tidligere bruk og nettlesermønstre på en enhet (f.eks. mobiltelefon) på en måte som er skreddersydd for deg så vel som på alle enhetene dine (f.eks. nettbrett eller PC).

Hvis du har gitt oss relevant samtykke, vil Google koble nett- og appnettleseren din til Google-kontoen din for dette formålet. Som et resultat er det mulig å vise de samme personlig tilpassede reklamemeldingene på hver enhet du logger på med Google-kontoen din.

For å støtte denne funksjonen, registrerer Google Analytics Google-autentiserte ID-er for brukere som er midlertidig koblet til Google Analytics-dataene våre for å definere og kompilere målgruppene for annonsene som skal vises på alle enheter.

Du har muligheten til å permanent protestere mot remarketing/målretting på tvers av alle enheter ved å deaktivere personlig tilpasset annonsering i Google-kontoen din. For å gjøre dette, følg denne lenken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Konsolideringen av de registrerte dataene i Google-kontoen din skal skje utelukkende basert på ditt samtykke, som du kan gi til Google og også tilbakekalle der (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). Dataregistreringsprosesser som ikke er konsolidert i Google-kontoen din (for eksempel fordi du ikke har en Google-konto eller har protestert mot konsolidering av data), er registreringen av data basert på Art. 6 sekt. 1 lit. f GDPR. Den legitime interessen oppstår fra det faktum at operatøren av nettstedet har en legitim interesse i den anonymiserte analysen av nettstedets besøkende for reklameformål.

For mer informasjon og relevante databeskyttelsesbestemmelser, vennligst se Googles retningslinjer for personvern på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Google AdWords og Google Konverteringssporing

Dette nettstedet bruker Google AdWords. AdWords er et nettbasert markedsføringsprogram fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google»).

I forbindelse med Google AdWords bruker vi et verktøy som heter konverteringssporing. Hvis du klikker på en annonse lagt ut av Google, vil en informasjonskapsel for konverteringssporing bli plassert. Informasjonskapsler er små tekstfiler nettleseren plasserer på brukerens datamaskin. Disse informasjonskapslene utløper etter 30 dager og brukes ikke til å identifisere brukere personlig. Hvis brukeren besøker visse sider på denne nettsiden og informasjonskapselen ennå ikke har utløpt, vil Google og vi kunne gjenkjenne at brukeren har klikket på en annonse og har blitt koblet til denne siden.

En annen informasjonskapsel tildeles hver Google AdWords-kunde. Disse informasjonskapslene kan ikke spores via nettsteder til AdWords-kunder. Informasjonen innhentet ved hjelp av konverteringsinformasjonskapselen brukes til å generere konverteringsstatistikk for AdWords-kunder som har valgt å bruke konverteringssporing. Brukerne mottar det totale antallet brukere som har klikket på annonsene deres og har blitt koblet til en side utstyrt med en konverteringssporings-tag. De mottar imidlertid ingen informasjon som gjør at de kan identifisere disse brukerne personlig. Hvis du ikke ønsker å delta i sporing, har du muligheten til å protestere mot denne bruken ved å enkelt deaktivere Google Conversion Tracking-informasjonskapselen via nettleseren din under brukerinnstillinger. Hvis du gjør dette, vil du ikke bli inkludert i statistikken for konverteringssporing.

Lagringen av "konverteringsinformasjonskapsler" og bruken av dette sporingsverktøyet er basert på art. 6 sekt. 1 lit. f GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i analyse av brukermønstre, for å optimalisere operatørens netttilbud og annonsering.

For å se mer detaljert informasjon om Google AdWords og Googles konverteringssporing, se retningslinjene for personvern til Google på: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Du kan sette opp nettleseren din på en slik måte at du vil bli varslet når som helst informasjonskapsler plasseres, og du kan bare tillate informasjonskapsler i visse tilfeller eller utelukke aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt, og du kan også aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler ved lukking av nettleseren. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan funksjonene til denne nettsiden være begrenset.

Facebook Pixel

For å måle konverteringsratene våre bruker nettstedet vårt besøksaktivitetspikselen til Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Dette verktøyet gjør det mulig å spore besøkende på siden etter at de har blitt koblet til nettsiden til leverandøren etter å ha klikket på en Facebook-annonse. Dette gjør det mulig å analysere effektiviteten til Facebook-annonser for statistiske og markedsundersøkelsesformål og for å optimalisere fremtidige annonsekampanjer.

For oss som operatører av denne nettsiden er de innsamlede dataene anonyme. Vi er ikke i stand til å komme til noen konklusjoner om brukernes identitet. Facebook arkiverer imidlertid informasjonen og behandler den, slik at det er mulig å koble til den respektive brukerprofilen og Facebook er i stand til å bruke dataene til egne reklameformål i samsvar med Retningslinjer for bruk av Facebooks data. Dette gjør det mulig for Facebook å vise annonser på Facebook-sider så vel som på steder utenfor Facebook. Vi som operatør av denne nettsiden har ingen kontroll over bruken av slike data.

Bruken av Facebook Pixel er basert på Art. 6 sekt. 1 lit. f GDPR. Operatøren av nettstedet har en legitim interesse i effektive reklamekampanjer, som også inkluderer sosiale medier.

I Facebooks retningslinjer for personvern finner du tilleggsinformasjon om beskyttelse av personvernet ditt på: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du har også muligheten til å deaktivere remarketingfunksjonen «Egendefinerte målgrupper» i annonseinnstillinger-delen under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. For å gjøre dette, må du først logge på Facebook.

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du deaktivere all brukerbasert annonsering fra Facebook på nettstedet til European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Plug-ins og verktøy

YouTube med utvidet databeskyttelsesintegrasjon

Nettstedet vårt bruker plugin-moduler fra YouTube-plattformen, som drives av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Vi bruker YouTube i utvidet databeskyttelsesmodus. Ifølge YouTube sikrer denne modusen at YouTube ikke lagrer informasjon om besøkende på denne nettsiden før de ser videoen. Likevel betyr ikke dette nødvendigvis at deling av data med YouTube-partnere kan utelukkes som følge av den utvidede databeskyttelsesmodusen. For eksempel, uavhengig av om du ser på en video, vil YouTube alltid opprette en forbindelse med Google DoubleClick-nettverket.

Så snart du begynner å spille av en YouTube-video på nettstedet vårt, vil en tilkobling til YouTubes servere opprettes. Som et resultat vil YouTube-serveren bli varslet om hvilke av sidene våre du har besøkt. Hvis du er logget på YouTube-kontoen din mens du besøker nettstedet vårt, lar du YouTube tildele nettlesingsmønstrene dine direkte til din personlige profil. Du har muligheten til å forhindre dette ved å logge ut av YouTube-kontoen din.

Videre, etter at du har begynt å spille av en video, vil YouTube kunne plassere ulike informasjonskapsler på enheten din. Ved hjelp av disse informasjonskapslene vil YouTube kunne innhente informasjon om besøkende på nettstedet vårt. Denne informasjonen skal blant annet brukes til å generere videostatistikk med sikte på å forbedre brukervennligheten til siden og for å forhindre forsøk på svindel. Disse informasjonskapslene blir værende på enheten din til du sletter dem.

Under visse omstendigheter kan ytterligere databehandlingstransaksjoner utløses etter at du har begynt å spille av en YouTube-video, som er utenfor vår kontroll.

Bruken av YouTube er basert på vår interesse i å presentere vårt nettbaserte innhold på en tiltalende måte. I henhold til art. 6 sekt. 1 lit. f GDPR er dette en legitim interesse.

For mer informasjon om hvordan YouTube håndterer brukerdata, se YouTubes retningslinjer for personvern for data under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo

Nettstedet vårt bruker plug-ins fra videoportalen Vimeo. Leverandøren er Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Hvis du besøker en av sidene på nettstedet vårt som en Vimeo-plugin-modul er integrert i, vil en tilkobling til Vimeos servere opprettes. Som en konsekvens vil Vimeo-serveren motta informasjon om hvilke av våre sider du har besøkt. Dessuten vil Vimeo motta IP-adressen din. Dette vil også skje hvis du ikke er logget på Vimeo eller ikke har en konto hos Vimeo. Informasjonen som registreres av Vimeo vil bli overført til Vimeos server i USA.

Hvis du er logget på din Vimeo-konto, aktiverer du Vimeo til å tildele nettlesingsmønstrene dine direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge ut av Vimeo-kontoen din.

Bruken av Vimeo er basert på vår interesse i å presentere vårt nettbaserte innhold på en tiltalende måte. I henhold til art. 6 sekt. 1 lit. f GDPR er dette en legitim interesse.

For mer informasjon om hvordan Vimeo håndterer brukerdata, vennligst se Vimeos retningslinjer for personvern under: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

For å sikre at fontene som brukes på denne nettsiden er enhetlige, bruker denne nettsiden såkalte nettfonter levert av Google. Når du går inn på en side på nettstedet vårt, vil nettleseren din laste de nødvendige nettfontene inn i nettleserbufferen for å vise tekst og fonter korrekt.

For å gjøre dette må nettleseren du bruker opprette en forbindelse med Googles servere. Som et resultat vil Google finne ut at IP-adressen din ble brukt for å få tilgang til nettstedet vårt. Bruken av Google Web Fonts er basert på vår interesse for å presentere vårt nettbaserte innhold på en enhetlig og tiltalende måte. I henhold til art. 6 sekt. 1 lit. f GDPR er dette en legitim interesse.

Hvis nettleseren din ikke støtter Web Fonts, vil en standard font installert på datamaskinen din bli brukt.

For mer informasjon om Google Web Fonts, følg denne lenken: https://developers.google.com/fonts/faq og se Googles erklæring om personvern under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Kart

Via et API bruker denne nettsiden karttjenesten Google Maps. Leverandøren er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For å aktivere bruken av Google Maps-funksjonene, må IP-adressen din lagres. Som regel overføres denne informasjonen til en av Googles servere i USA, hvor den arkiveres. Operatøren av denne nettsiden har ingen kontroll over dataoverføringen.

Vi bruker Google Maps for å presentere vårt nettbaserte innhold på en tiltalende måte og for å gjøre stedene som er avslørt på nettstedet vårt enkle å finne. Dette utgjør en legitim interesse som definert i art. 6 sekt. 1 lit. f GDPR.

For mer informasjon om håndtering av brukerdata, se Googles erklæring om personvern under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

OpenStreetMap

Vi bruker karttjenesten levert av OpenStreetMap (OSM). Leverandøren av denne tjenesten er Open-Street-Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Storbritannia.

Når du besøker et nettsted som OpenStreetMap er innebygd i, vil din IP-adresse og annen informasjon om dine atferdsmønstre på denne nettsiden bli overført til OSMF. Under visse omstendigheter vil OpenStreetMap lagre informasjonskapsler i nettleseren din. Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres på datamaskinen din og som gjør det mulig å foreta en analyse av bruken av nettstedet ditt. Du har muligheten til å forhindre lagring av informasjonskapsler ved å gjøre relevante endringer i innstillingene til nettleserprogramvaren din. Vi må imidlertid påpeke at dette kan gjøre det umulig for deg å bruke alle funksjonene på denne nettsiden i full utstrekning.

I tillegg kan posisjonen din registreres hvis du har tillatt dette i enhetsinnstillingene, for eksempel på mobiltelefonen din. Leverandøren av dette nettstedet har ingen kontroll over denne typen dataoverføring. For detaljer, vennligst se personvernreglene til OpenStreetMap under følgende lenke: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.

Vi bruker OpenStreetMap med det formål å sikre en attraktiv presentasjon av våre netttilbud og for å gjøre det enkelt for besøkende å finne stedene vi angir på nettsiden vår. Dette etablerer legitime grunner som definert i art. 6 sekt. 1 lit. f GDPR.

nb_NONorwegian