Τρέχουσα τοποθεσία και position of Viking Polaris

Where is the current position of Viking Polaris presently?

View Viking Polaris current location.The position of Viking Polaris can be accurately determined by the maps of VesselFinder and MarineTraffic. So you are always well informed, where your favorite ship is currently.

Viking Polaris Review and Specifications

Κράτος σημαίας Νορβηγία
Ετος κατασκευής 2022
Οικοδόμος VARD ναυπηγεία
Μήκος 203 m
Δέσμη 24 μ
Ολική χωρητικότητα 30150 gt
Επιβάτες 378
Πλήρωμα 260
Καταστρώματα  7
Ταχύτητα 18 kn
Λιμένας μητρώου Μπέργκεν
Καμπίνες 189
Ιδιοκτήτης Viking Ocean Cruises
Viking Polaris
© Viking Cruises

Στόλος Viking Cruises