Τρέχουσα τοποθεσία και θέση του Pullmantur Zenith

Πού είναι η τρέχουσα θέση του Pullmantur Zenith;
Προβολή της τρέχουσας τοποθεσίας Pullmantur Zenith. Η θέση του Pullmantur Zenith μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια από τους χάρτες VesselFinder και MarineTraffic. Έτσι είστε πάντα καλά ενημερωμένοι, πού βρίσκεται το αγαπημένο σας πλοίο.

Αναθεώρηση και προδιαγραφές Pullmantur Zenith

Κράτος σημαίας Παναμάς
Ετος κατασκευής 1992  
Οικοδόμος Meyer Werft 
Μήκος 208 μ
Δέσμη 29 μ
Ολική χωρητικότητα 47413 gt
Επιβάτες 1400 – 1800
Πλήρωμα 620
Καταστρώματα  12
Ταχύτητα 21 kn
Ιδιοκτήτης Pullmantur

 

Στόλος Pullmantur
Pullmantur Zenith βίντεο