Τρέχουσα τοποθεσία και θέση MSC Meraviglia

Πού είναι η τρέχουσα θέση του MSC Meraviglia;

Δείτε την τρέχουσα τοποθεσία του MSC Meraviglia. Η θέση του MSC Meraviglia μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια από τους χάρτες του VesselFinder και της MarineTraffic. Έτσι, είστε πάντα καλά ενημερωμένοι, πού βρίσκεται το αγαπημένο σας πλοίο.

Επισκόπηση και προδιαγραφές MSC Meraviglia

Κράτος σημαίας Μάλτα
Ετος κατασκευής 2017
Οικοδόμος STX Ευρώπη
Μήκος 315 Μ
Δέσμη 43 Μ
Ολική χωρητικότητα 171598 gt
Επιβάτες 5714
Πλήρωμα 1400
Καταστρώματα  18
Ταχύτητα 23 kn
Λιμένας μητρώου Βαλέτα
Προώθηση Ντίζελ - ηλεκτρικό
Ιδιοκτήτης MSC Cruises

MSC Meraviglia

Στόλος MSC Cruises
Βίντεο MSC Meraviglia