Τρέχουσα τοποθεσία και θέση MSC Armonia

Πού είναι η τρέχουσα θέση του MSC Armonia;

Δείτε την τρέχουσα τοποθεσία του MSC Armonia. Η θέση του MSC Armonia μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια από τους χάρτες του VesselFinder και της MarineTraffic. Έτσι, είστε πάντα καλά ενημερωμένοι, πού βρίσκεται το αγαπημένο σας πλοίο.

Επισκόπηση και προδιαγραφές MSC Armonia

Κράτος σημαίας Παναμάς
Ετος κατασκευής 2012 
Οικοδόμος Chantiers de l'Atlantique
Μήκος 275 Μ
Δέσμη 32 Μ
Ολική χωρητικότητα 65542 gt
Επιβάτες 2679
Πλήρωμα 760
Καταστρώματα  13
Ταχύτητα 22 kn
Λιμένας μητρώου Παναμάς
Προώθηση Ντίζελ - ηλεκτρικό
Ιδιοκτήτης MSC Cruises

MSC Armonia

Στόλος MSC Cruises
Βίντεο MSC Armonia