Τρέχουσα τοποθεσία και θέση της Costa Toscana

Πού είναι η τρέχουσα θέση της Costa Toscana;


Δείτε την τρέχουσα τοποθεσία της Costa Toscana. Η θέση της Costa Toscana μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια από τους χάρτες του VesselFinder και της MarineTraffic. Έτσι, είστε πάντα καλά ενημερωμένοι, πού βρίσκεται το αγαπημένο σας πλοίο.

Ανασκόπηση και προδιαγραφές Costa Toscana

Τάξη Αριστεία-Ήλιος
Ετος κατασκευής 2021
Οικοδόμος Meyer Werft
Μήκος 337 Μ
Δέσμη 42 μ
Ολική χωρητικότητα 183900 gt
Επιβάτες 6338
Πλήρωμα 1678
Καμπίνες 2661
Ταχύτητα 23 kn
Καταστρώματα 20
Γραμμή κρουαζιέρας Costa Cruises

 

Costa Toscana
© Costa Crociere

Στόλος Costa Cruises
Βίντεο Costa Toscana