Τρέχουσα τοποθεσία και θέση της Costa neoRomantica

Πού είναι η τρέχουσα θέση της Costa neoRomantica;
Δείτε την τρέχουσα τοποθεσία του Costa neoRomantica. Η θέση του Costa neoRomantica μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια από τους χάρτες του VesselFinder και της MarineTraffic. Έτσι, είστε πάντα καλά ενημερωμένοι, πού βρίσκεται το αγαπημένο σας πλοίο.

Αναθεώρηση και προδιαγραφές Costa neoRomantica

Σημαία Ιταλία
Ετος κατασκευής 1993
Οικοδόμος Fincantieri
Μήκος 220 Μ
Δέσμη 32 Μ
Ολική χωρητικότητα 56769 gt
Επιβάτες 1894
Πλήρωμα 650
Καταστρώματα 13
Ταχύτητα 19 kn
Λιμένας μητρώου Γένοβα
Προώθηση Ντίζελ - ηλεκτρικό
Γραμμή κρουαζιέρας Costa Cruises
Costa neoRomantica
Costa neoRomantica

© Costa Crociere

Στόλος Costa Cruises
Costa neoRomantica βίντεο