Τρέχουσα τοποθεσία και θέση Costa neoClassica

Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η τρέχουσα θέση της Costa neoClassica;
Δείτε την τρέχουσα τοποθεσία του Costa neoClassica. Η θέση του Costa neoClassica μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια από τους χάρτες των VesselFinder και MarineTraffic. Είστε πάντα καλά ενημερωμένοι, εκεί που βρίσκεται το αγαπημένο σας πλοίο.

Costa neoClassica Κριτική και Προδιαγραφές

Σημαία Ιταλία
Ετος κατασκευής 1991
Οικοδόμος Fincantieri
Μήκος 220 Μ
Δέσμη 30 Μ
Ολική χωρητικότητα 48200 gt
Επιβάτες 1570
Πλήρωμα 650
Καταστρώματα 13
Ταχύτητα 20 kn
Λιμένας μητρώου Γένοβα
Προώθηση Ντίζελ - ηλεκτρικό
Ιδιοκτήτης Carnival Corporation & PLC
Costa neoClassica
Costa neoClassica

© Costa Crociere
Βίντεο Costa neoClassica