Τρέχουσα τοποθεσία και position of Costa neoClassica

Where is the current position of Costa neoClassica presently?
View Costa neoClassica current location.The position of Costa neoClassica can be accurately determined by the maps of VesselFinder and MarineTraffic. So you are always well informed, where your favorite ship is currently.

Costa neoClassica Review and Specifications

Σημαία Ιταλία
Ετος κατασκευής 1991
Οικοδόμος Fincantieri
Μήκος 220 Μ
Δέσμη 30 Μ
Ολική χωρητικότητα 48200 gt
Επιβάτες 1570
Πλήρωμα 650
Καταστρώματα 13
Ταχύτητα 20 kn
Λιμένας μητρώου Γένοβα
Προώθηση Ντίζελ - ηλεκτρικό
Ιδιοκτήτης Carnival Corporation & PLC
Costa neoClassica
Costa neoClassica

© Costa Crociere
Costa neoClassica Video