Τρέχουσα τοποθεσία και θέση του Color Viking

Πού είναι η τρέχουσα θέση του Color Viking;
Προβολή της τρέχουσας τοποθεσίας Color Viking. Η θέση του Color Viking μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια από τους χάρτες του VesselFinder και της MarineTraffic. Έτσι, είστε πάντα καλά ενημερωμένοι, πού βρίσκεται το αγαπημένο σας πλοίο.

Έγχρωμη αναθεώρηση και προδιαγραφές Viking

Κράτος σημαίας Νορβηγία
Ετος κατασκευής 1985  
Οικοδόμος Νάκκοφ Σκιμπσβαέρφτ
Μήκος 137 μ
Δέσμη 25 μ
Ολική χωρητικότητα 19763 gt
Επιβάτες 1773
Πλήρωμα 53
Καταστρώματα  15
Ταχύτητα 18 kn
Αυτοκίνητα 370
Ιδιοκτήτης Color Line

Στόλος Color Line
Έγχρωμο βίντεο Viking