Τρέχουσα τοποθεσία και θέση της Color Fantasy

Πού είναι αυτή τη στιγμή η τρέχουσα θέση του Color Fantasy;
Προβολή της τρέχουσας τοποθεσίας Color Fantasy. Η θέση του Color Fantasy μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια από τους χάρτες του VesselFinder και της MarineTraffic. Έτσι, είστε πάντα καλά ενημερωμένοι, πού βρίσκεται το αγαπημένο σας πλοίο.

Αναθεώρηση και προδιαγραφές Color Fantasy

Κράτος σημαίας Νορβηγία
Ετος κατασκευής 2004  
Οικοδόμος Aker Yards
Μήκος 224 μ
Δέσμη 35 μ
Ολική χωρητικότητα 75027 gt
Επιβάτες 2600 – 2750
Πλήρωμα 250
Καταστρώματα  15
Ταχύτητα 22 kn
Αυτοκίνητα 750
Ιδιοκτήτης Color Line

Στόλος Color Line
Χρώμα βίντεο φαντασίας