Huidige locatie en positie van Astor

Waar is de huidige positie van Astor momenteel?
Bekijk de huidige locatie van Astor. De positie van Astor kan nauwkeurig worden bepaald door de kaarten van VesselFinder en MarineTraffic. Zo bent u altijd goed geïnformeerd waar uw favoriete schip zich momenteel bevindt.

Astor Review en specificaties

Vlaggenstaat Bahamas
Bouwjaar 1987  
Bouwer Howaldtswerke-Deutsche Werft
Lengte 176 m
Straal 22 mtr
Bruto tonnage 20704 gt
Passagiers 600
Bemanning 300
Decks  7
Snelheid 18 kn
Voortstuwing Diesel-elektrisch
Eigenaar Cruise and Maritime Voyages

Astor

Cruise and Maritime Voyages-vloot
Astor-video