Τρέχουσα τοποθεσία και position of Marella Explorer 2

Where is the current position of Marella Explorer 2 presently?
View Marella Explorer 2 current location. The position of Marella Explorer 2 can be accurately determined by the maps of VesselFinder and MarineTraffic. So you are always well informed, where your favorite ship is currently.

Marella Explorer 2 Review and Specifications

Κράτος σημαίας Μάλτα
Ετος κατασκευής 1995  
Οικοδόμος Meyer Werft
Μήκος 248 m
Δέσμη 32 μ
Ολική χωρητικότητα 72458 gt
Επιβάτες 1800 – 2100
Πλήρωμα 780
Καταστρώματα  12
Ταχύτητα 22 kn
Προώθηση Ντίζελ - ηλεκτρικό
Ιδιοκτήτης Marella Cruises

Marella Explorer 2

Ο στόλος της Marella Cruises
Marella Explorer 2 Video