Τρέχουσα τοποθεσία και θέση Costa neoRiviera

Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η θέση της Costa neoRiviera;
Δείτε την τρέχουσα τοποθεσία του Costa neoRiviera. Η θέση του Costa neoRiviera μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια από τους χάρτες του VesselFinder και του MarineTraffic. Έτσι είστε πάντα καλά ενημερωμένοι, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το αγαπημένο σας πλοίο.

Ανασκόπηση και προδιαγραφές Costa neoRiviera

Σημαία Ιταλία
Ετος κατασκευής 1999
Οικοδόμος Chantiers de l'Atlantique
Μήκος 216 Μ
Δέσμη 32 Μ
Ολική χωρητικότητα 48200 gt
Επιβάτες 1498
Πλήρωμα 670
Καταστρώματα 12
Ταχύτητα 20 kn
Λιμένας μητρώου Γένοβα
Προώθηση Ντίζελ - ηλεκτρικό
Ιδιοκτήτης Carnival Corporation & PLC
Costa neoRiviera
Costa neoRiviera

© Costa Crociere
Costa neoRiviera Βίντεο