Τρέχουσα τοποθεσία και position of Carnival Celebration

Where is the current position of Carnival Celebration presently?

View Carnival Celebration current location. The position of Carnival Celebration can be accurately determined by the maps of VesselFinder and MarineTraffic. So you are always well informed, where your favorite ship is currently.

Carnival Celebration Review and Specifications

Τάξη Αριστεία-Ήλιος
Ετος κατασκευής 2022
Οικοδόμος Meyer Werft
Μήκος 344 m
Δέσμη 42 μ
Ολική χωρητικότητα 183900 gt
Επιβάτες 5374
Πλήρωμα 1735
Καταστρώματα  18
Ταχύτητα 23 kn
Καμπίνες 2641
Ιδιοκτήτης Carnival Corporation & PLC
Γιορτή του Καρναβαλιού
© Carnival Cruise Line

Στόλος Carnival Cruise Line

Carnival Celebration Video