Τρέχουσα τοποθεσία και θέση της AIDAdiva

Πού είναι η τρέχουσα θέση του AIDAdiva;

Δείτε την τρέχουσα τοποθεσία του AIDAdiva. Η θέση του AIDAdiva μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια από τους χάρτες του VesselFinder και της MarineTraffic. Έτσι, είστε πάντα καλά ενημερωμένοι, πού βρίσκεται το αγαπημένο σας πλοίο.

Αναθεώρηση και προδιαγραφές AIDAdiva

Κράτος σημαίας Ιταλία
Ετος κατασκευής 2007
Οικοδόμος Meyer Werft
Μήκος 251 Μ
Δέσμη 32 Μ
Ολική χωρητικότητα 69203 gt
Επιβάτες 2500
Πλήρωμα 587
Καταστρώματα  14
Ταχύτητα 22 kn
Λιμένας μητρώου Γένοβα
Προώθηση Ντίζελ - ηλεκτρικό
Γραμμή κρουαζιέρας AIDA Cruises
AIDAdiva
AIDAdiva

© AIDA Cruises

Ο στόλος της AIDA Cruises
Βίντεο AIDAdiva