Huidige locatie en positie van Ventura

Waar is de huidige positie van Ventura momenteel?
Bekijk de huidige locatie van Ventura. De positie van Ventura kan nauwkeurig worden bepaald door de kaarten van VesselFinder en MarineTraffic. Zo bent u altijd goed geïnformeerd waar uw favoriete schip zich momenteel bevindt.

VenturaReview en specificaties

Vlaggenstaat Bermuda
Bouwjaar 2008  
Bouwer Fincantieri 
Lengte 289 m
Straal 48 m
Bruto tonnage 116017 gt
Passagiers 3100 – 3700
Bemanning 1200
Decks  18
Snelheid 24 kn
Eigenaar P & O Cruises

P&O Cruises vloot
Ventura-video